Het vakgebied van HFCE is

  • Toezicht houden op en certificeren van de productie van halalvoeding, leiden van discussies en het vinden van oplossingen voor problemen die van invloed zijn op consumenten.​​
  • Publicatie van relevante artikelen en informatie over Halal-voedsel en de toepassingen ervan.
  • Reageren op vragen van consumenten en producenten. Het handhaven van goed gedefinieerde procedures voor halalproductie.​
  • Regelmatig overleg voeren met islamitische geleerden over halal voedselproblemen waarmee islamitische consumenten te maken hebben.
  • Het onderhouden van een informatieve website met nieuws en informatie over halal.
  • Opleiding geven aan onderwijsinstellingen, industriële bedrijven en overheidsinstanties over de islam en halal.