Aanvraagformulier

 

 

 

 

Halal certificeringprocedure – Overzicht

Halal Certificeringsproces - Details

Vijf eenvoudige stappen voor het verlenen van halal-certificaat:

 1. Halal certificeringsaanvraag
 2. Evaluatie aanvraag
 3. Halal certificeringsovereenkomst en prijsofferte
 4. On-site audit
 5. Certificeringsbeslissing

 

Het auditproces ter plaatse:

 1. Startvergadering
 2. Controle en evaluatie van documenten
 3. Plantinspectie, stap voor stap
 4. Laatste vergadering
 5. Auditverslag

 

Weigering om halalcertificering te verlenen:

HFCE kan een halalcertificering weigeren of een document weigeren uit te reiken dat de naleving van de halalvereisten garandeert indien:

 1. Volgens de mening van HFCE de klant niet aan de halalvereisten of islamitische wetgeving voldoet.
 2. Naar HFCE’s redelijke mening voldoet de klant niet aan één van de verplichtingen onder de halalcertificeringsovereenkomst.

 

Beleid voor opschorting, intrekking of vermindering van halalcertificering:  

De halalcertificering kan opgeschort worden indien:

 1. De klant voldoet op blijvende en ernstige wijze niet aan de halalcertificeringseisen.
 2. De klant weigert HFCE controle of hercertificerings audit toe te staan
 3. De klant verzoekt om opschroting van het halal-certificaat.

 

De halalcertificering kan worden ingetrokken als:

 1. De klant niet voldoet aan één van de bepalingen en vooraarden de halalcertificeringsovereenkomst
 2. De klant er niet in slaagt eventuele problemen met opschorting binnen de vastgestelde tijd op te lossen.
 3. De klant vraagt om intrekking van het certificaat.

 

De reikwijdte van halalcertificering kan worden verminderd als:

 1. De klant binnen een vastgestelde tijd de opschortingsproblemen niet opgelost die enkele halalgecertificeerde producten beïnvloeden.
 2. Sommige halalgecertificeerde producten niet voldoen aan de halaleisen.
 3. De klant om een vermindering in reikwijdte vraagt.

 

Beleid voor het onderhouden, uitbreiden en vernieuwen van de halalcertificering:

 1. Om de halalcertificering te behouden, moet de klant blijven voldoen aan de halalvereisten.
 2. HFCE kan de controle-audits uitvoeren om ervoor te zorgen dat deze faciliteit blijft voldoen aan de halalvereisten
 3. Om de reikwijdte van certificering uit te breiden, dient de klant een verzoek in te dienen bij HFCE. Evaluatie en goekeuringsbesluit zijn vereist voor een certificerig wordt verlengd.
 4. Indien nodig, zal HFCE een controle-audit uitoefenen vóór de goedkeuringsbeschikking.
 5. Voor vernieuwing van certificering, gelieve een aanvraag in te dienen bij halal@hfce.eu.

 

Procedure voor schorsing, intrekking, vermindering, onderhoud, verlenging en vernieuwing van de halalcertificering:

 1. Alle kwesties met betrekking tot opschorting, intrekking of vermindering worden beoordeeld door de halalcertificeringscommissie van HFCE.
 2. De halalcertificeringscommissie van HFCE is verantwoordelijk voor het nemen van alle beslissingen met betrekking tot halalcertificering, waaronder: verlening, onderhoud, vernieuwing, uitbreiding, vermindering, opschorting en intrekking van halalcertifiering. , suspending, and withdrawing of halal certification.
 3. De klant wordt onmiddellijk op de hoogte gesteld van de beslissing van de halalcertificeringscommissie.
 4. Opgeschorte, ingetrokken en verminderde certificaten worden ongeldig vanaf de meldingsdatum.

 

Als u vragen heeft of meer informatie wenst, neem dan contact met ons op via halal@hfce.eu.