HALAL CERTIFICERING

HFCE biedt een efficiënt halal supervisie- en certificeringsprogramma aan de industrie. Het programma is als volgt geïmplementeerd:

  • Het bedrijf dient een ingevulde aanvraag in om halalcertificering aan te vragen.
  • Het bedrijf levert de documentatie en informatie met betrekking tot specificatiebladen, labels, stroomdiagrammen, reinigings- / sanitaire procedures en andere productiedetails.
  • Audit / inspectie van productie-installaties wordt gepland en voltooid. (Tijdens de audit / inspectie worden het productieproces, de ingrediënten en de sanitaire voorzieningen bekeken.)
  • Zodra alles voldoet aan de halal certificeringvereisten, wordt een contract ondertekend tussen HFCE en het bedrijf.
  • Het HFCE halal-certificaat wordt uitgegeven. Dit kan een jaarlijks certificaat zijn dat jaarlijks wordt vernieuwd of een lot-certificaat dat wordt afgegeven voor elke halal-gecertificeerde lotproductie.

HFCE is erkend door veel islamitische overheidsinstellingen over de hele wereld, waaronder Majelis Ulema Indonesia (MUI), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Majlis Ugama Islam Singapore (MUIS), Emirates International Accreditation Center (EIAC), Ministry of Food and Drug Safety Korea (MFDS).